Privacyverklaring

Hieronder doen wij u de privacyverklaring toekomen, zoals in de wet AVG ter bescherming van uw persoonsgegevens is aangegeven.
Wij conformeren ons daar graag aan.

De persoonsgegevens worden verstrekt aan Camping Alkenhaer VOF, Alkenhaer 1 te Appelscha telefoon 0516-432600, E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., met verwerkingsverantwoordelijken C.L. Bron en A. Bron-Misker
Deze persoonsgegevens zullen gebruikt worden ter registratie van een geboekte plaats (contractuele relatie) op Camping Alkenhaer. Correspondentie en telefonisch contact zullen op gezette tijden plaats vinden bij wijzigingen, betaal momenten, calamiteiten en overige noodzakelijke contact momenten. Tevens zullen wij uw persoonsgegevens vermelden aan de Gemeente Ooststellingwerf voor de wettelijke opgaaf Toeristenbelasting en Forensenbelasting en verder aan specifieke dienstverleners, die garant staan voor de juiste afhandeling van uw gegevens en die voldoen aan de specifieke normen voor gegevensbeveiliging en die werken voor rekening van Camping Alkenhaer voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met ze aangaan. Bijvoorbeeld: betaling verwerkers, post verzendkantoren, databaseservices, website hosting of e-mail diensten.

Uw gegevens zullen nimmer gebruikt worden voor commerciële doeleinden zowel binnen als buiten de EU.

De bewaartermijn van uw persoonsgegevens zullen zich beperken tot de duur dat u op de camping verblijft dan wel een object die op de camping aanwezig is waarvoor een direct onderling zakelijk belang dient.

De betrokkene heeft ten allen tijde recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn gegevens zolang dit laatste niet de contractuele relatie en situatie onmogelijk maakt. In die situatie zal de overeenkomst worden ontbonden binnen de eerst mogelijke gelegenheid. Tevens kan de betrokkene indien gewenst een klacht indienen bij de relevante privacy toezichthouder.

De persoonsgegevens zullen worden opgeslagen in een beveiligde database en beperken zich tot de volgende gegevens welke noodzakelijk zijn ter opmaak van een overeenkomst, contract of vermelding aan de Gemeente Ooststellingwerf: Naam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum van de contracthouder ,Gezinssamenstelling, huisdieren en bankrekeningnummer bij automatische incasso en of betalingen van borg of huur, telefoonnummer en e-mail adres.

Camping Alkenhaer gebruikt Google Analytics om website inzicht te verkrijgen in hoe bezoekers ons vinden en gebruik maken van onze webpagina’s. Hierdoor kunnen wij ons evalueren en ontwikkelen wat de bezoekers ten goede zal komen.

Op het terrein is beperkt camera toezicht aanwezig. Dit toezicht beperkt zich tot de entree, receptie en poort. Deze maatregel is in het kader van uw en ons veiligheidsbelang en om een vlotte doorstroming bij de poort en op de receptie te kunnen garanderen. De camerabeelden worden opgenomen en zullen maximaal één maand bewaard blijven. De beelden zullen bij een incident langer worden behouden en indien noodzakelijk ter beschikking worden gesteld aan de betreffende hulp organisaties.

Reserveer nu